• 1
  • Sandberg meetingpoint: súťaž Xella2010
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Sandberg meetingpoint: súťaž Xella2010

Lokalita sa nachádza v okrajovej časti Bratislavy, v blízkosti mestskej časti Devínska Nová Ves. Je pri ceste ktorá spája Devínsku Novú Ves s Devínom. Hlavne v letnom období je vo veľkej miere navštevovaná hlavne cyklistami a pešími turistami. Tí využívajú hlavne medzinárodnú cyklistickú trasu, ktorá smeruje popri rieke Morava do Českej republiky. Rieka Morava a Dunaj spôsobujú v okolí časté záplavy. Atraktivitu prostredia podporujú aj ruina neďalekého hradu Devín a chránené nálezisko skamenelín Sandberg v bezprostrednom okolí. Zadanú lokalitu sme vnímali ako pietne územie. Z každej strany sa dá nájsť silný vnem, ktorý tento pocit utvrdzuje. Nevyspytateľná rieka Morava, fenomén národných dejín Devín, chránená lokalita Sandberg, rozsiahle lužné lesy. Pred všetkými sme cítili pokoru a z toho dôvodu má pre nás zadaná lokalita výsostne symbolický charakter. Nechceli sme preto vstúpiť architektúrou, ktorá by tomuto prostrediu ( významu ) konkurovala. Symboly sa nepodriaďujú architektúre, ale architektúra symbolom. Chceli sme zabezpečiť, aby spiritualitu a symbolickosť tohto priestoru mali možnosť objaviť aj okoloidúci cyklisti a turisti, či rodinky na nedeľnej prechádzke. Zvolili sme formu cesty rozjímania a aktívneho zážitku. Aktívny zážitok , ktorý nie je púťovou atrakciou, ale pomôckou na pochopenie významu miesta. Lokalitu sme zasvätili Ceste Živlov na ktorej je každému živlu bol postavený chrám, v ktorom sa odohráva predstavenie charakteristické pre každý z nich. Architektúra zovňajška ustúpila hlavnému úmyslu – vyvolať u pozorovateľa silný zážitok zo stretnutia so živlom. Tvary sú natoľko zjednodušené a oslobodené od akéhokoľvek tvaroslovia, že navonok pôsobia len ako prikrývka, pod ktorou sa koná veľkolepé predstavenie. Objekty sú tak oslobodené od akéhokoľvek tvaroslovia.

v spolupráci s Ing. arch. Andrej Olah a Ing. arch. Miroslav Schiffer