Banská Štiavnica, Slovensko

Rekonštrukcia baníckeho domu Pod Červenou studňou

Banícky ľudový dom v nedávnej minulosti prešiel nevhodnou drastickou prestavbou - cieľom tejto komplexnej rekonštrukcie bolo, aby sa objektu prinavrátil jeho historický vzhľad. Aby spĺňal estetické a architektonicko-umelecké kritériá vyplývajúce z jeho existencie ako súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie UNESCO, a dopĺňal jej celkový obraz ako v diaľkových pohľadoch, tak aj v bližšom urbanistickom kontexte, keďže popri ňom vedie významná turistická pešia cesta k tajchu Veľká Vodárenská. Okenné a dverné otvory a ich výplne, strecha a detaily sú navrhnuté ako repliky podľa typických regionálnych vzorov. Dispozičné riešenie rešpektuje pôvodný pôdorys baníckeho domu a zohľadňuje požiadavky investora na funkciu prechodného bývania. Objekt je rozdelený na dva samostatné apartmány prístupné zo spoločnej vstupnej haly, ktoré sú v prípade potreby prepojiteľné na jeden pomocou veľkých drevených vrát v novom zadnom trakte stvárnenom ako veranda.

Ten stojí na mieste bývalého skladu dreva, do objemu domu integrovaného spoločnou strechou. Okrem komunikácie tento trakt plní aj funkciu wellness s dvomi kúpeľňami a sprístupňuje saunu. Na prízemí objektu sa v každom z apartmánov nachádza komfortná spoločenská miestnosť s jedálňou a kuchyňou, z ktorej vedú schody do podkrovia. V každej jednotke sú dve podkrovné izby. Súčasťou riešenia komplexnej obnovy bolo aj stvárnenie interiéru, ktorý musí z hľadiska funkcie spĺňať požiadavky na praktické užívanie a údržbu. Kombinuje moderné prvky so starými kúskami, dominuje drevo a čalúnenie - kompozíciu dopĺňajú čierne kovové detail a medené svietidlá.

ROK

2019

MIESTO

Banská Štiavnica, Slovensko

AUTORI

z+v architects

FOTO

Martin Šveda (www.martinsveda.sk)