• rodinný dom v Kalinkove:realizácia
  • 2
  • 6
  • 8
  • 3
  • 4
  • 7
  • 5

rodinný dom v Kalinkove

Budova je natiahnutá v smere pozemku, situovaná na jeho severozápadnej strane tak, aby naň prirodzene tvorila vstup, a zároveň oddeľovala záhradu od ulice vytvárajúc voči nej bariéru. Rovnako, aj okná sú umiestnené na juhovýchodnej fasáde, čím sa dom otvára do záhrady a stavia sa chrbtom k ulici – vytvára kľudovú intímnu zónu, kde sa vďaka veľkoplošným oknám prelína záhrada s interiérom objektu. Dom pracuje s denným svetlom – ráno svetlo preniká najprv cez svetlík a zošikmený strop pôsobí ako difúzor, ktorým je miestnosť osvetľovaná mäkkým svetlom zhora; cez deň potom pôsobí ako doplnkové osvetlenie, keď svetlo preslňuje miestnosti priamo cez okná. V zime slnko svieti pod ostrým uhlom, čím miestnosti účinne preslňuje a vyhrieva; v lete keď je slnko vyššie, naopak prehrievaniu bráni preklad nad celou obytnou časťou.

v spolupráci s Akad. arch. Jozef Gašparík