• rekonštrukcia meštianskeho domu vo Svätom Jure: štúdia
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

rekonštrukcia meštianskeho domu vo Sätom Jure: štúdia

Historický meštiansky dom sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur v blízkosti námestia. Je členený na prednú časť s reprezentačnými klenbovými priestormi a prejazdom, stredný hospodársky trakt vo dvore a novší zadný trakt s prejazdom. Zadaním bolo vytvoriť v prednej časti domu verejné priestory s vinotékou, v ďalších častiach a podkroví potom situovať bývanie.

v spolupráci s ateliérom GRAU (www.grau.sk)