• pôdorysné riešenie - alternatíva A
  • rekonštrukcia chalupy vo Veľkých Levároch
  • kuchyňa
  • pôdorysné riešenie - alternatíva B
  • priestor s vloženým boxom

rekonštrukcia chalupy vo Veľkých Levároch: štúdia

Štúdia na obnovu chalupy rieši najmä úpravu dispozície vsunutím kúpeľňového boxu v dvoch alternatívach. Prvá počíta so spojením dvoch posledných miestností do jednej väčšej, pri druhej alternatíve by sa do deliacej steny vybúral len otvor medzi oboma miestnosťami a ostala by zachovaná väčšia časť stropu.

v spolupráci s ateliérom GRAU (www.grau.sk)