• 1
  • návrh Centra kultúry vína v Nebojsi: diplomová práca
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 7

návrh Centra kultúry vína v Nebojsi: diplomová práca

Cieľom diplomovej práce bolo nájsť nové funkčné využitie pre ruinály objekt renesančného kaštieľa nachádzajúceho sa v obci Nebojsa, mestská časť Galanty. Zvolená náplň-centrum kultúry vína-podporuje regionálny rozvoja územia pre turistický ruch, súčasne sa snaží vyzdvihnúť a prezentovať kultúrno-spoločenské a historické hodnoty objektu. Použité metódy pamiatkovej obnovy sú: slohová rekonštrukcia, konzervácia a kontextuálny novotvar. Návrh pracuje najmä v interiéroch s denným svetlom – využíva jeho premeny počas dňa – a zároveň sa snaží vyzdvihovať estetické vlastnosti režných povrchov a ruinálnych štruktúr. Funkčná náplň centra kultúry vína zahŕňa prevádzky reštaurácie, vinárne, vinotéky a vínneho showroomu, spoločenských a vzdelávacích priestorov, kaviarne a baru a doplnkovú funkciu ubytovania.