"always design a thing by considering it in its next larger context — a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan."

"vec vždy navrhujeme v súvislosti s jej šírším kontextom — stoličku v miestnosti, miestnosť v dome, dom v prostredí, prostredie v pláne mesta."

Eliel Saarinen

Sme mladý architektonický tím zaoberajúci sa tvorbou architektúry a obnovou architektonického dedičstva, tvorbou interiérov, designu a vizualizácií. Veríme, že architektúra je kvalitná vtedy, keď funguje synchrónne so svojím prostredím a užívateľmi, a že kvalitná architektúra dokáže pozdvihnúť kvalitu našich životov a okolia.

Realizácie

Kontakt

Ing. arch. Vladimír Schmidt, AA
schmidt@zvarchitects.sk

autorizovaný architekt SKA 2107

 

Sklenárova 1366/46
82109 Bratislava-Ružinov
IČO: 46104739
DIČ: 1083410845

 

 

 

Ing. arch. Zuzana Schmidt
ditteova@zvarchitects.sk

kontaktný formulár

O nás

Ing. arch. Zuzana Schmidt

*1985 Nová Baňa

2004-2010 FaSTU v Bratislave

2011-2014 prax studio CEPM

2014-2016 prax studio SIEBERT+TALAŠ

2016 prax studio DKLN

Ing. arch. Vladimír Schmidt, AA

*1985 Bratislava

2004-2010 FaSTU v Bratislave

2010-2013 prax studio CAKOV+PARTNERS

od 2013 autorizovaný architekt SKA