• Zmrzlináreň Banská Bystrica: súťaž
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zmrzlináreň Banská Bystrica: súťaž

Cieľom súťaže bolo navrhnúť objekt zmrzlinárne na námestí v Banskej Bystrici tak, aby riešil zároveň aj vstup do hodinovej veže, ktorá tvorí výrazný urbanistický akcent celého mestského priestoru.

Nový objekt sa snaží akceptovať nárožie, a to nielen svojou hmotou, ale aj schodiskom vedúcim na terasu a do hodinovej veže. Vstup do hodinovej veže, ktorý doterajšia situácia postavila skôr do úzadia, prístupom cez tmavú uličku je tak zároveň jasne identifikovateľný a viditeľný z každej strany. Schodisko je zároveň od vlastnej omietanej hmoty zmrzlinárne odlíšené v prevedení z cortenového plechu, čím vytvára zaujímavý akcent s malou vyhliadkovou plošinkou pri kontakte s hodinovou vežou.

Navonok strohý objekt decentne akcentujúci nárožie, skrýva prekvapivý interiér s “tečúcimi” tvarmi stien a mobiliáru s premenlivými svetelnými atmosférami. Kruhové svetlíky privádzajú do interiéru denné svetlo, ktoré s príchodom večera nahradí náladové osvetlenie s plynulými farebnými prechodmi a zmenami. Zasklená stena sa v lete môže zasunúť, čím umožní dokonalé prepojenie s mestským interiérom.

Strecha objektu poskytuje okrem rozptylného priestoru pred vstupom do veže najmä atraktívny mestský priestor s možnosťou výhľadu na námestie a barbakan.

v spolupráci s Ing. arch. Zuzana Ondrejková a Ing. arch. Silvia Petrášová