• Model
  • Model
  • Model
  • Model
  • rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave

rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave: štúdia

Objekt je situovaný na hranici parcely z východnej aj južnej strany tak, že okná hlavných obytných miestností sú prevažne orientované do záhrady, na západ. Prístup na pozemok je z východnej strany, kde je situované státie pre dva osobné automobily.

Dom absolvoval niekoľko fáz prístavieb a dispozičných zmien.

Projekt rekonštrukcie ráta s čiastočnou asanáciou pôvodnej stavby a jej následnou dostavbou, tvarovo zachovávajúcou uličnú čiaru aj celkový ráz prostredia pri rešpektovaní existujúcich proporcií objektov a ich vzťahu k uličnému profilu. Zrekonštruovaný stavebný objekt bude mať dve nadzemné podlažia, bude zastrešený šikmou sedlovou strechou. Dispozičné riešenie objektu zodpovedá požiadavkám investora. Vstup sa nachádza pod pergolovým prístreškom, rovnako ako odstavná plocha pre automobily.

v spolupráci s ateliérom GRAU (www.grau.sk)