• rekonštrukcia baníckeho domu v Banskej Štiavnici: štúdia
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

rekonštrukcia baníckeho domu v Banskej Štiavnici: štúdia

Návrh na rekonštrukciu objektu rešpektuje pôvodné dispozičné riešenie baníckeho domu. Súčasná vstupná hala je porozdelovaná zásahmi z 20. storočia na menšie celky, ktoré sa uvažujú v návrhu odstrániť a priestor opäť zjednotiť a skompaktniť. Z tejto haly je vstup do ďalších miestností na prízemí – dvoch spální, kúpeľne a kuchyne, taktiež prechod do hospodárskej časti domu. Tá je novodobým zásahom a v súčasnosti úzka a ťažko využitelná, návrh počíta s jej rozšírením a využitím ako technické a hospodárske zázemie domu. Kúpelňa je na želanie vlastníka navrhovaná na mieste pôvodnej kuchyne, kde bude naďalej zachovaný aj vstup do pivnice. Z kúpeľne bude prístupná spálňa. Vedľajšia miestnosť je navrhovaná ako kuchyňa a bude plniť aj funkciu spoločenskej miestnosti prízemia domu, keďže sú odtiaľto pútavé priehľady na mesto a jeho dominanty – najmä Starý Zámok a Kalváriu. Tu je navrhnutá nová pec, ktorá bude slúžiť aj na varenie a pečenie. Na prízemí sa ešte nachádzajú dve menšie kúpeľne prislúchajúce k spálniam kvôli zvýšeniu štandardu – z nich jedna je priamo prístupná z izby.

Vo vstupnej hale sa počíta s umiestnením schodiska do podkrovia, ktoré bude zobytnené. Ústiť má do centrálneho otvoreného priestoru s jedálňou, kuchyňou a pracovňou, ktorá bude slúžiť aj ako spoločenská miestnosť. Odtiaľto je prístup do izby a kúpeľne. Na osvetlenie a vetranie priestorov sú navrhnuté na každej strane strechy tri strešné vikiere a rozšírené okenné otvory na severnej strane objektu.

Z jedálne je možný výstup na terasu vybudovanú nad hospodárskou miestnosťou zapustenou do svahu. Odtiaľ je navrhnuté terénne schodisko v rámci záhrady vedúce dolu, na úroveň vstupu do domu. Pod schodiskom by vznikol chránený priestor na exteriérové uskladnenie a preschnutie dreva.