• 1
  • rekonštrukcia baníckeho domu v Banskej Štiavnici: štúdia
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

rekonštrukcia baníckeho domu v Banskej Štiavnici: štúdia

Objekt sa nachádza v blízkosti tabakovej továrne v Banskej Štiavnici. V súčasnej dobe je nevyužitý a chátra. Z dispozičného hľadiska ide o trojtraktovú budovu so štyrmi obytnými miestnosťami a čiernou kuchyňou v srdci dispozície. Objekt by po rekonštruovaní naďalej spĺňal obytnú funkciu. Otvorená je otázka riešenia drevenej prístavby v zadnej časti pozemku.