• modulárna škôlka: súťaž Koma2009
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

modulárna škôlka: súťaž Koma2009

Cieľom súťaže bolo navrhnúť materskú škôlku z poskladatelnú zo štandardizovaných kontajnerových modulov, z čoho potom vychádzajú všetky rozmery objektu.  Prevádzka zahŕňa najmä multifunkčné pobytové miestnosti s úložnými priestormi, priestory personálu, hygieny, šatní a prípravne jedál.

v spolupráci s Ing.arch. Andrej Olah a Ing. arch. Miroslav Schiffer