• 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • návrh dostavby Kapucínskej ulice v Bratislave
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

návrh dostavby Kapucínskej ulice v Bratislave

Návrh objektu predstavuje dostavbu asanovanej časti Kapucínskej ulice – kapucínskeho bazára. Lokalitou prechádzajú významné komunikačné ťahy – ako pešie prepojenie ulíc Kapucínska, Klariská, Staromestská a Zámocká, tak aj dôležitých zastávok mhd. Nová zástavba sa snaží tieto ťahy integrovať tak, aby čo najefektívnejšie prechádzali jej vnútrom. Schodisko Kapucínska – Zochova sa presunie a vytvorí sa tak pasáž cez novostavbu, z ktorej je potom napojenie do prevádzok objektu. Parovanie je riešené podzemnou garážou so zakladačom s napojením na zjazd zo Zámockej na Staromestskú, aby neatakovalo pešiu zónu Župného námestia, najmä priečelie Kapucínskeho kostola.

Pôvodný profil Kapucínskej ulice tvorený Feiglerovými domami s nízkou sedlovou strechou je nahradený dlhým objektom s vyššou strechou, aby bolo možné čo najefektívnejšie využiť cennú plochu v centre mesta. Na historickú situáciu však odkazuje nielen pôdorysnou stopou; preberá aj vysoké okná predsadené pred fasádu a okenice – prvky klasicistickej zástavby. Výrazne polyfunkčná budova má dva partery. Spodný zahŕňa prevádzky wellness a kaviarne, vrchný detský poldenný stacionár, infocentrum s malou galériou, recepciu ako vstup do ostatných prevádzok a vstup do prenajímateľných priestorov administratívy. Vyššie podlažia obsahujú apartmánové bývanie a administratívne priestory.