• galéria 4D v Galante
  • 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

galéria 4D v Galante

Cieľom návrhu bolo adaptovať priestory starého poľnohospodárskeho družstva v Galante pre potreby umeleckých ateliérov; resp. zefektívniť existujúce prevádzky a zakomponovať nové. Návrh zahŕňa sochársky atelér so zlievarňou, multimediálne štúdiá, galérie, prezentačné a spoločenské priestory, atelíery a support.

v spolupráci s Ing. arch. Zuzana Ondrejková, Ing. arch. Silvia Petrášová, Ing. arch. Beata Polomová