• CMYK: súťaž Isover2008
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 8
  • 9
  • 001

CMYK: súťaž Isover2008

Cieľom súťaže bolo navrhnúť základnú školu, pričom budova mala spĺňať štandardy pasívnych budov. Prevádzka zahŕňa športovú halu, jedáleň, štandardné a špecializované učebne, laboratóriá a kabinety, priestory personálu, spoločenské priestory a átrium. V rámci exteriérov budove patrí záhradka a ihriská.

v spolupráci s Ing. arch. Andrej Olah a Ing. arch. Miroslav Schiffer