• 1
  • 2
  • 3
  • funkčné overenie objektu sýpky v areáli benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku: diplomová práca
  • 5
  • 6
  • 7

funkčné overenie objektu sýpky v areáli benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku: diplomová práca

Areál kláštora – funkčné overenie objektu sýpky
Hronský Beňadik
2011

Areál kláštora v Hronskom Beňadiku je národná kultúrna pamiatka, vyhlásená 18.marca 1970.  Cieľom  je násť vhodnú funkčnú náplň nadregionálneho charakteru pre objekt sýpky. Tá je súčasťou kláštorného komplexu – západné krídlo s charakteristickým prejavom fasád. Interiér sýpky tvorí drevená trámová nosná konštrukcia previazaná s murovaným nosným systémom.  Nízka konštrukčná, a teda aj svetlá výška neumožňujú plnohodnotné využitie pre novú funkciu. Potrebné je snažiť sa maximálne rešpektovať túto hodnotu, zároveň umožňiť vytvoriť priestor pre interaktívnu galériu a kaviareň, v druhej časti lapidárium a reštaurátorské dielne, ktoré sú previazané na kláštorné krídlo. Prezentovaná je aj pôvodná podlažnosť ako exponát. Použité sú aj konzervačné metódy. V exteriéri sú robené minimálne zásahy, použitá je metodika – slohová rekonštrukcia a novotvary – nástupné schodiská do 2.nadzemného podlažia. Dvor pri sýpke je sprístupnený verejnosti a časovo segregovaný.  Zvolený prístup k celkovému riešeniu areálu umožňuje prinavrátenie kultúrno-spoločenskej funkcii. Využitie objektu zamedzí chátraniu objektu a stratu tak významných pamiatkových, stavebných a kultúrnych hodnôt sýpky, kláštorného komplexu a celého areálu.